Marcin & Bartłomiej Oleś DUO

One Step From The Past


Marcin Oleś - double bass, Bartłomiej Oleś – drums


1. one step
2. universe
3. in a silent way
4. mahindra
5. passanger
6. animosia
7. from the past
8. skrik


Compositions 5, 6, 8 by Marcin Oleś; 2, 4 by Bartłomiej Oleś;
3 by Joe Zawinul; 1, 7 by Marcin & Bartłomiej Oleś.

Recorded, mixed and mastered October 2, 2011 at Studio S4 Polish Radio Warsaw by Ewa Guziołek–Tubelewicz.


This album is a result of a short recording session arranged by the BBC and authors of the Jazz on 3 program.

The recording took place in October 2011 in the Polish Radio S-4 Studio in Warsaw. For us, One Step From the Past is a special album. After all, you do not record on a daily basis the music of artists so unique as Oleś DUO, at the invitation of the BBC, at that. It was a tall order, indeed, to play without an audience, save for three London-based radio people, attentively listening to the sounds generated by a double bass and a drums.

Back then, we were at work on our new repertory, facing the new challenges for the music of the duo. All the above circumstances provided a powerful impetus for our creativity, focus and the energy vibrating in the music recorded on that day. While the music of the first CD combined contemporary music and improvisation, the BBC session moves rather towards pulsating jazz and places far more stress on the role of the rhythm and the drums, highlighting the team’s interplay, time exposure, vigorous rhythm, and profound jazz sound.

The music on this CD is a far cry from the perfect and chiselled sounds of compositions with a number of recorded versions. It differs dramatically from what some listeners may know from the preceding album of Oleś DUO. Still, it captures the moment this music came about in and the compulsion of our pursuits, which can be aptly summarised with the following observation by Maria Kuncewiczowa: Creativity begins once we have moved beyond the constraints of convention, mastered sufficiently to be disregarded.

Marcin & Bartłomiej Oleś

Oddajemy w Państwa ręce album będący wynikiem krótkiej, kilkugodzinnej sesji nagraniowej, zaaranżowanej przez brytyjską rozgłośnię BBC oraz twórców programu Jazz on 3, która odbyła się w Studiu S-4 Polskiego Radia w Warszawie w październiku 2011 roku. One step from the past to album dla nas szczególny – nie co dzień nagrywa się na zaproszenie BBC autorską muzykę, tak unikatowej formacji jaką jest Oleś DUO. To było duże wyzwanie – grać bez publiczności, tylko dla trzech londyńskich radiowców z zainteresowaniem słuchających, co można stworzyć grając na kontrabasie i perkusji.

Byliśmy wtedy w trakcie pracy nad nowym repertuarem, przed nowymi wyzwaniami jakie stawialiśmy przed sobą i muzyką duetu. Wszystkie te okoliczności były bardzo silnym impulsem budzącym naszą kreatywność, skupienie oraz energię, która jest obecna w nagranej tego dnia muzyce. O ile materiał zawarty na pierwszej płycie balansował na granicy muzyki współczesnej i improwizacji, o tyle BBC session skłania się raczej w stronę jazzowej pulsacji i kładzie znacznie większy nacisk na rolę rytmu i perkusji, koncentrując się na zespołowym interplay, ekspozycji czasu i na pełnej wigoru rytmice, oraz rasowym jazzowym brzmieniu.

Muzyka jaką znajdziecie na tym krążku daleka jest od perfekcji i wypieszczonych wykonań utworów nagrywanych po kilka wersji. Różni się zdecydowanie od tego, co niektórzy słuchacze mogą znać z poprzedniej płyty Oleś DUO. Oddaje jednak moment w którym ta muzyka powstała oraz potrzebę naszych poszukiwań, którą doskonale można opisać cytując Marię Kuncewiczową: Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać.

                                     Marcin & Bartłomiej Oleś